Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de ICT office leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden.

Op onze cloud services zijn van toepassing :

  • de General Terms and Conditions for HuRis Cloud Services. U kunt deze hier downloaden.
  • de HuRis Cloud Service Policy. U kunt deze hier downloaden.