Onze rol in de maatschappij

Onze rol in de maatschappij

HuRis is een organisatie die nu en in de toekomst toegevoegde waarde wil brengen bij klanten. Wij vinden het daarbij belangrijk dat dit duurzaam gebeurt, waarbij wij lange termijn relaties aangaan met onze medewerkers, met onze klanten en met onze omgeving.

Wij willen een werkomgeving waarin medewerkers in een vertrouwde omgeving worden uitgedaagd en de vrijheid krijgen om zich breed te ontplooien en verantwoordelijkheid te dragen. Het belang van de medewerker weegt zwaar, wij geloven dat tevreden en gemotiveerde medewerkers op de lange termijn ook in het belang zijn van klanten en aandeelhouders.

Goede doelen die wij steunen

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.

Albert Schweitzer

Samenwerken en samenleven

Wij streven naar intense, langdurige en goede relaties met klanten. Dat kan alleen door onderling vertrouwen, het voorop stellen van het klantbelang en het leveren van toegevoegde waarde. Samenwerking met collega’s, partners en klanten en intensieve kennisoverdracht over en weer vormen daarvoor de basis.

HuRis streeft ernaar de impact van haar activiteiten op het milieu zo klein mogelijk te houden, onder meer door het stimuleren (in de arbeidsvoorwaarden) van reizen met openbaar vervoer, thuiswerken en CO2 neutraal ondernemen. Daarnaast stellen we jaarlijks een CO2 compensatiebudget beschikbaar op basis van het aantal gereden kilometers. Middels dit budget worden o.a. producten aangeschaft welke een energie beperkend doel hebben (bijvoorbeeld anti-standby units).

HuRis is ook onderdeel van de samenleving en dat inspireert ons om op diverse manieren aandacht te vragen en acties te ondernemen voor diegenen in de wereld die het minder goed hebben dan wij, ver weg en dichtbij.

  • Elk jaar geven we onze relaties een kerstgeschenk in de vorm van €20. De relatie kan dit kerstgeschenk doneren aan één van de goede doelen die door onze eigen medewerkers zijn gekozen. Dit zijn goede doelen, waar de nominerende medewerker van HuRis een speciale band mee heeft.
  • Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid om een organisatie in zijn of haar directe omgeving te sponsoren. Hiermee hebben we al diverse scholen, sportteams etc. kunnen helpen.